Tag Archives: gấu trúc

Khu bảo tồn gấu trúc Tứ Xuyên

Khu bảo tồn Gấu trúc lớn Tứ Xuyên nằm ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, là nơi có hơn 30% loại gấu trúc lớn có nguy cơ tuyệt chủng cao của thế giới và là một trong những nơi quan trọng nhất cho việc nuôi nhốt các loại gấu trúc (gấu mèo). Diện tích