Tag Archives: Gardens by the bay

Singapore – Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại

Singapore là đất nước đa dân tộc và văn hóa đa dạng do ảnh hưởng từ nhiều quốc gia: Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc… Điều này làm cho đảo quốc Singapore nhiều màu sắc xen lẫn giữa cổ điển, hiện đại và thu hút du khách du lịch. Little India (Tiểu Ấn) là địa phận