Tag Archives: Ea Soup

Tiếng vọng của đại ngàn

Lúc chúng tôi rời Ea Soup thì trời vừa sập tối. Tây nguyên đang chìm dần trong ánh chiều chạng vạng, những chiếc xe máy sầm sập lao đi, ánh đèn xe loang loáng quét trên mặt đường, thỉnh thoảng lại đập vào mắt những cột cây số hay biển mốc chỉ đường “Yok Đôn”