Tag Archives: du thuyền Carnival

Khám phá du thuyền Carnival

Hôm nay lúc 2:30 có tua dẫn du khách đi thăm chiếc tàu mà họ sẽ lưu trú trong 5 ngày. Chúng tôi làm biếng không theo tua này mà sẽ tự tìm hiểu sau này. Nhận phòng xong là chúng tôi thay đồ, ngủ một giấc tới gần 4 giờ. Tưởng tàu đã rời