Tag Archives: Dinh Thống Nhất

Dinh Thống Nhất

Vị trí: 106 Nguyễn Du, quận 1,Tp. Hồ Chí Minh. Trước đây vào năm 1873 trên nền đất này là một toà biệt thự tên gọi là dinh Nôrôđôm- dinh của toàn quyền Ðông Dương ở Sài Gòn. Năm 1954 Tổng thống nguỵ quyền Ngô Ðình Diệm và đại gia đình họ Ngô đã ở