Tag Archives: di sản ấn độ

Văn hóa Ấn Độ

Đó không chỉ là sự bồi dưỡng về thể chất và tinh thần mà là sự phát triển tri thức của một đất nước đạt được qua các thời đại. Văn hóa Ấn Độ được thể hiện nổi bật nhất qua những điểm sau: Lòng nhân đạo: Mặc cho sự hống hách của quân xâm