Tag Archives: Deajeon

Đến thăm thành phố Deajeon

Một chuyến đi thăm thành phố trí tuệ Deajeon dù bắt đầu nơi đâu cũng không thể không đi qua hồ chứa nước Daecheongho, núi Gyeryongsan và suối nước nóng ở Yuseong. Hồ chứa nước Daecheongho Hồ chứa nước Daecheongho có diện tích 4000 km2, không chỉ là nguồn cung cấp nước cho toàn bộ