Tag Archives: cung Trường Lạc

Cố đô Tây An

Tây An có tên cũ là Tràng An, là cố đô nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Phí bắc Tây An men theo sông Vị, phía nam dựa vào dải Tần Lĩnh, phía đông có sông Hoàng Hà chảy qua, phía tây có dải bình phong Lũng Sơn. Vào khoảng thế kỷ XI, vương triều