Tag Archives: cúc phương

Đại ngàn Bạch Mã

Bạch Mã là vườn quốc gia trên dãy núi cùng tên thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế. Truyền thuyết kể rằng ngày xửa ngày xưa, các vị tiên thường cưỡi ngựa trắng xuống núi đánh cờ, bởi cảnh trần đẹp chẳng kém tiên. Khi các tiên ông ngồi tỉ thí, ngựa mải mê tìm cỏ non tơ.