Tag Archives: cửa Hàm Cốc

Cố đô Lạc Dương

Là cố đô của các triều đại: Đông Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, Tùy, Đường, Hậu Lương, Hậu Đường, nằm ở bồn địa Y Lạc ,phía nam trung lưu sông Hoàng Hà. Phong Cảnh Lạc Dương nên thơ với non nước bao quanh, khí hậu ôn hoà, sản vật phong phú,