Tag Archives: con rạm

Rạm đồng quê – Ẩm thực Cần Thơ

Không khác cua cáy là mấy nhưng con rạm và những món ăn từ rạm thì lại rất ít người biết đến. Con rạm sống ở vùng nước lợ, nơi các cửa sông, cửa rạch đổ ra biển. Đến mùa rạm đi kiếm ăn và tìm bạn tình, từng đàn rạm bám lấy nhau nổi