Tag Archives: cơm nắm

Onigiri : Cơm nắm Nhật Bản

Onigiri trong tiếng Nhật, có nghĩa là nắm cơm. Người Nhật làm cơm nắm nho nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay người lớn là phổ biến, tuy nhiên có nhiều kích cỡ theo loại cơm nắm khác nhau. Có loại cơm nắm hình tam giác, có loại hình tròn dẹt dẹt. Đơn vị từng chiếc