Tag Archives: cố đô vương triều Pagan

Đến thăm cố đô vương triều Pagan

Pagan là một thành phố cổ thuộc vùng Mandalay của Myanmar, thành phố này từng là kinh đô của vương triều Pagan. Ngày nay nó đã được đổi tên thành Bagan. Quần thể Bagan có những nét kiến trúc khá tương đồng với AngKor Wat ở Campuchia. Nơi đây được gọi là “Vùng đất khô