Tag Archives: Cố đô Nam Kinh

Cố đô Nam Kinh

Nam Kinh còn có tên là Ninh, nằm ở Tây Nam tỉnh Giang Tô, cạnh sông Trường Giang và núi Chung, ở thế “rồng cuốn, hổ ngồi”. Nam Kinh bắt đầu xây dựng từ thời Ngô – Tam Quốc, là kinh thành của các triều đại Đông Tấn, Nam Triều, Nam Đường, triều Minh Sở,