Tag Archives: Clings

Kayak Nghi âm thanh trong Fiordland từ xa của New Zealand

Ẩn mình sâu trong Fiordland tươi tốt và lôi cuốn của New Zealand, nằm một trong số trên thế giới nổi bật nhất của Fiord, Nghi Sound. Mười lần lớn hơn nhiều, cũng được biết đến Milford Sound, Nghi chỉ có thể truy cập qua biển hoặc xe buýt một dài-boat-hành trình xe buýt. Nghi