Tag Archives: chuà Hang

Động Phong Nha

Động Phong Nha (còn gọi là Động Trốc hay chuà Hang) là một kỳ quan ở vùng núi đá vôi Kẻ Bàng cách thị xã Đồng Hới (Quảng Bình) 60km. Ðộng Phong Nha có rất nhiều nhánh. Cửa động rộng khoảng 20 mét, cao 10 mét, có nhũ đá lô nhô. Động Phong Nha dài