Tag Archives: chùa an giang

Về An Giang leo núi viếng chùa

Ngoài miếu Bà chúa Sứ danh tiếng, vùng đất này còn thu hút du khách với bức tranh thiên nhiên thanh bình ở rừng tràm Trà Sư hay ngôi chợ thủ phủ của các loại mắm. Là thành phố của An Giang, đồng thời cũng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa