Tag Archives: Câu Thi Na

Hành hương theo dấu chân Phật

Ấn Độ là 1 đất nước nổi tiếng với Đạo Hindu vì đây là Quốc giáo, nhưng nếu ai theo Đạo Phật thì còn biết thêm một điều là Đaọ Phật xuất phát từ đây nhưng đáng tiếc là đã bị mai một. Những vùng đã từng là kinh đô lúc bấy giờ hiện nay