Tag Archives: Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Những kiến trúc thú bị ở Đà Lạt

Ngoài các kiến trúc Pháp nổi tiếng được nhiều người biết đến, thì ở Đà Lạt vẫn còn những nơi mà các du khách chưa có dịp khám phá như Nhà Thủy Tạ, Trưởng Cao đẳng sư phạm Đà Lạt,… Nhà Thủy Tạ Khởi nguyên là những túp lều nhỏ trên một bán đảo giữa