Tag Archives: Bungle Bungle

Tây Úc

Tây Úc nổi tiếng vì những ngày dài đầy nắng và cảnh thiên nhiên cũng như khí hậu rất đa dạng. Đáp tàu thủy xuôi dòng Sông Swan ở Perth tới Fremantle hoặc tới những ruộng nho ở Swan Valley. Hay thăm những nhà máy rượu vang nằm giữa những khu rừng cao tít và