Tag Archives: búng Bình Thiên

Du lịch mùa nước nổi ở An Giang

Những năm qua, ngành Du lịch An Giang tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương với nhiều sản phẩm du lịch thông qua mở rộng các tour, tuyến nhằm thu hút du khách. Trong đó, các sản phẩm du lịch mùa nước nổi được xem là khá hấp dẫn khách du lịch