Tag Archives: Bossa Nova

Du Lịch Brazil – Du lịch bóng đá

Quốc gia của bóng đá, Bossa Nova và Feijoada bắt mắt khách du lịch cho nhiều quan điểm tự nhiên, chủ yếu là các bãi biển và thời tiết thực sự nóng nhưng tốt đẹp Du lịch ở Brazil là một lĩnh vực phát triển và quan trọng cho nền kinh tế của một số