Tag Archives: Bornean Báo gấm

Vườn quốc gia Kerinci Seblat và Gunung Leuser

Vườn quốc gia Kerinci Seblat là công viên quốc gia lớn nhất ở Sumatra Indonesia. Nó có tổng diện tích 13.791 km2, và kéo dài bốn tỉnh: Tây Sumatra, Jambi, Bengkulu và Nam Sumatra. Khu vực công viên bao gồm một phần lớn của dãy núi Barisan, trong đó có đỉnh cao nhất ở Sumatra,