Tag Archives: bờ tre

Nét đẹp sông Dinh

Sông Dinh, đoạn chảy qua thị xã La Gi chưa đầy mươi cây số, là khúc cuối dòng trước khi hòa mình vào biển cả. Sông là mạch sống của người La Gi, nó  cung cấp nước uống, nước sinh hoạt cho người dân, nước tưới cho ruộng đồng. Nó còn tạo nên cảng biển