Tag Archives: bến cảng Kyushu

Cầu Seto Naikai

Từ trên không nhìn xuống, cầu lớn của xứ sở mặt trời mọc nhảy vọt vượt qua Biển Trong đẹp đẽ. Từ mặt nước nhìn lên, thể chính của cầu rất cao, khiến tàu bè đi qua không trở ngại. Nhật Bản do 4 đảo chủ yếu và nhiều đảo nhỏ hơn tổ chức thành.