Tag Archives: Bảo tàng Mandela

Về Soweto thăm Bảo tàng Mandela nổi tiếng

Ngày nay tại Nam Phi, những điểm tham quan phổ biến dường như đều gắn với vị lãnh tụ vĩ đại Nelson Mandela, người đã đưa đất nước này thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc apartheid và đến với tự do bình đẳng. Trong đó nổi tiếng nhất là thị trấn Soweto và