Tag Archives: bảo tàng Horta

Bảo tàng Horta

Nhà bảo tàng Horta (tiếng Pháp : Musée Horta, tiếng Hà Lan : Hortamuseum) là một nhà bảo tàng các di vật và tác phẩm của kiến trúc sư người Bỉ Victor Horta thuộc trường phái Nghệ thuật mới (Art nouveau). Nhà bảo tàng này gồm một nhà cư ngụ và xưởng làm việc (xây