Tag Archives: Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Vị trí: 28 Võ Văn Tần, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Ðược thành lập tháng 9-1975, tiền thân là nhà trưng bày tội ác chiến tranh Mỹ – Ngụy. Bảo tàng trưng bày một số hiện vật, hình ảnh tội ác của Mỹ – Ngụy trong chiến tranh với các chủ đề: lính Mỹ