Tag Archives: bánh ít

Sơ lược về văn hóa Campuchia

Văn học: Nổi tiếng nhất là thể loại trường ca Riêm Kê là thể loại sáng tác bằng thơ ca dân gian dài hàng vạn câu. Cốt truyện chủ yếu vay mượn từ sử thi Ramayana của Ấn Độ. Tác phẩm được lưu truyền rộng rãi qua nhiều thế kỉ và không ngừng được bổ