Tag Archives: bang Sarawak

Đôi nét về đất nước Malaysia

Với dân số khoảng 23 triệu người, Malaysịa là một tập hợp độc đáo của nhiều nhóm người khác nhau. Những cư dân đầu tiên trên vùng bán đảo này là giống người Orang Asli. Hiện nay còn một số bộ tộc ở bang Sabah và bang Sarawak vẫn còn sống cuộc sống du cư.