Tag Archives: ẩm thực Bắc Ấn

Ẩm thực đất nước Ấn Độ

Ấn Độ là đất nước có nền ẩm thực lâu đời có sức ảnh hưởng lớn đến các món ăn trên thế giới. Những món ăn với sự pha trộn của nhiều loại hương vị và màu sắc khác nhau đã làm nên đặc trưng riêng cho nền ẩm thực nổi tiếng này. Nếu bạn