Tag Archives: Alaska

Một ngày vui tại Pier 39 Vịnh San Francisco

Bến cảng 39 là một địa điểm du lịch quan trọng của thành phố San Francisco. Đây là một trung tâm thương mại, mua sắm, giải trí quan trọng, du khách đến thăm viếng rất đông. Những con sư tử biển đã trôi đạt vào đây, và sống ở đây từ sau trận sóng thần