8 cửa ải lớn của Trung Quốc

Cửa ải là nơi hiểm yếu, trấn giữ biên giới của một nước. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu thay nhau cát cứ, thiết lập quan ải, đặc biệt để ngăn chặn sự xâm lược của di tộc phương bắc, người Trung Quốc cổ đại đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành.

son_hai_quan

Trung Quốc có 8 cửa ải lớn:
1. Sơn Hải Quan nằm ở tỉnh Hà Bắc, là nơi bắt đầu của Vạn Lý Trường Thành là cửa ải: “Đệ nhất thiên hạ”.
2. Cư Dung Quan có tên cũ là Quân Đô ở phía bắc huyện Xương Bình, thủ đô Bắc Kinh
3. Tử Kinh Quan ở núi Tử Kinh, huyện Dịch tỉnh Hà Bắc, là nơi bình nguyên Hà Bắc nhập vào núi Thái Hàng.
4. Nương Tử Quan nằm ở phía đông huyện Định tỉnh Sơn Tây, xây dựng vào thời Sơ Đường, công chúa Bình Dương đứng đầu, quân Nương Tử đã nghỉ ở đó. Vì thế có tên là cửa Nương Tử.
5. Bình Hình Quan ở vùng biên giới đông bắc huyện Phồn Trĩ, tỉnh Sơn Tây.
6. Ung Môn Quan ở phía bắc huyện Đại, tỉnh Sơn Tây.
7. Gia Cốc Quan ở phía tây Gia Cốc, tỉnh Cam Túc là điểm cuối của Trường Thành.
8. Vũ Thắng Quan nằm ở phía nam huyện Tín Dương tỉnh Hà Nam, là cửa ải lớn đặc biệt hiểm trở.

Nguồn dulichvtv

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục