Du Lịch An Giang

Thành phố Long Xuyên

Là thành phố của An Giang, đồng thời cũng trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của vùng đồng bằng sông Cửu Long, song có rất ít người nhận biết vai trò của Long Xuyên với An Giang Dù là thành phố lớn, song Long Xuyên không có được